vcgz > samenwerken

Samenwerken

De Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer (VCGZ) is een samenwerkingsverband tussen drie kerkelijke stromingen: Remonstranten, Doopsgezinden en Vrijzinnig Protestanten met daarnaast de groepering niet gebonden kerkleden ‘En anderen'.  Het is een hecht samenwerkingsverband waar in de dagelijkse praktijk de oorspronkelijke kerkelijke stromingen geen rol meer spelen.

Daarnaast werkt de VCGZ regelmatig samen met een aantal kerkelijke organisaties binnen Zoetermeer:


Oecumenische Werkgroep Zoetermeer Dorp
Binnen deze Oecumenische Werkgroep werkt een aantal kerken in de dorpskern van Zoetermeer samen. Dit zijn de Oude Kerk, de Nicolaasparochie, de Pelgrimskerk en de Adventskerk. Er wordt o.a. een gezamenlijke viering in het teken van de Eenheid van Christenen georganiseerd  in de week van het Gebed (januari). Ook wordt bij het afsluiten van de vredesweek in september  een gezamenlijke dienst gehouden.


Beraad van Kerken Zoetermeer

(https://www.facebook.com/beraadvankerken.zoetermeer/)
Het Beraad van Kerken is het overlegorgaan voor alle Zoetermeerse kerken. In het Beraad worden activiteiten met elkaar gedeeld en afgestemd.


Protestantse Wijkegemeente Zoetermeer Noord

(http://www.pwzn.nl/)
Het smaldeel Vrijzinnig Hervormden binnen de VCGZ heeft speciale banden met deze PKN wijkgemeente Zoetermeer Noord.  De VCGZ houdt samen met PWZN een viertal vespers voorafgaande aan de Paaszondag. Beide kerken houden een gezamenlijke Paaswake in de Ichtus kerk.


Apostolisch Genootschap
(http://intranet.apgen.nl/plaatselijk/zoetermeer/intranet-gedeeld/)
Het Apostolisch Genootschap vormt samen met de VCGZ het vrijzinnig smaldeel in het Beraad van Kerken Zoetermeer.


Feest van de Geest

(http://www.feestvandegeestzoetermeer.nl/over.php)
Het feest van de geest is een landelijk georganiseerd evenement dat eens in de twee jaar plaats vindt. In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn diverse kerken in Nederland geopend voor het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. Ook Zoetermeer doet mee waaronder de Adventskerk.


Websites van organisaties waarmee wij direct of indirect relaties hebben

Landelijke en regionale organisaties 


Vrijzinnige Websites en periodieken

  • Zinweb 
  • Ad Rem is het maandblad van de remonstranten. Het blad heeft een informatief karakter met een brede belangstelling voor religie, cultuur, maatschappij en wetenschap. Het blad biedt remonstrants nieuws en informeert de lezer over ontwikkelingen op kerkelijk en oecumenisch gebied


(Vrijzinnig) Jongerenwerk 


Andere kerkelijke organisaties waar wij relaties mee onderhouden 


Overige interessante kerk-gerelateerde websites 


Overige interessante websites 

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
 
  inloggen  disclaimer
 
 
     
   
  © 2020 vcgz.nl