vcgz > contact

Contact

 

Adventskerk       Julianalaan 3, 2712 CB Zoetermeer
E-mail   secretaris@vcgz.nl


Telefoonnummer
kerkgebouw

 


079-3166176 (bij afwezigheid:     
Gertjan Koolstra, 06-51183261)

Secretaris   mw. drs. (th.) M. Hofman-de Groot,
079-3520430

Voorganger
 
dhr. ds. K. van Klaveren, 06-11041992,
bij voorkeur op maandag.

Pastoraal team
 
mw. drs.(th.) M. Hofman-de Groot
079-3520430 
In dringende gevallen kunnen leden
rechtstreeks contact opnemen. 

Coördinator verhuur
en activiteiten 
 
Gertjan Koolstra, 06-51183261

Penningmeester
 
Mevr. N Veldman, 06-51044981

Kerkdiensten                     
 
Iedere tweede, vierde en eventuele
vijfde zondag van de maand om
10:30 uur.

Bankrekening

 

NL07 INGB 0003 1665 56 t.n.v. VCGZ


Redactie website 
 
Mw. J.M. Boeijinga, mw. J.J. Sulkers,

Redactie nieuwsbrief   mw. J.P. Annema en dhr. K. van Klaveren. 

Kamer van Koophandel
 
nummer 40410504
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2021 vcgz.nl