vcgz > contact

Contact

Adventskerk † † Julianalaan 3, 2712 CB Zoetermeer
E-mail secretaris@vcgz.nl

Telefoonnummer
kerkgebouw

079-3166176 (bij afwezigheid
N. van Walsum: 06-53811156)

Secretaris
dhr. M.M. Hofman, 079-3520430
Voorganger dhr. ds. K. van Klaveren, 06-11041992,
bij voorkeur op maandag.
Pastoraal team mw. ds. J.F. Postma, 070-3853522
mw. drs.(th.) M. Hofman-de Groot
079-3520430

In dringende gevallen kunnen leden
rechtstreeks contact met hen opnemen.
CoŲrdinator verhuur
en activiteiten†
dhr. N. van Walsum, 06-53811156
Penningmeester
Mevr. N Veldman, 06-51044981
Kerkdiensten††††††††††††††††††††† Iedere tweede, vierde en eventuele
vijfde zondag van de†maand om
10:30 uur.

Bankrekening

NL07 INGB 0003 1665 56 t.n.v. VCGZ

Redactie website† Mw. J.M. Boeijinga, mw. J.J. Sulkers,
dhr. N. van Walsum.
Redactie nieuwsbrief mw. J.P. Annema en dhr. K. van Klaveren.†
Kamer van Koophandel nummer 40410504
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2019 vcgz.nl