Disclaimer

Hoewel de teksten op deze website met de grootste zorg zijn samengesteld, is Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap te Zoetermeer niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden. Aan de inhoud van deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

De teksten mogen niet zonder toestemming vooraf worden gebruikt.

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2023 vcgz.nl