vcgz > home

Van harte welkom bij

de Vrijzinnige Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer.

Overdenking Pinksteren, ds. Karl van Klaveren
Je zou het bijna vergeten in deze tijd van crisis, maar dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. In deze meimaand waarin we ook Pinksteren vieren wil ik dat thema graag verbinden met de geest van dat oude kerkelijke feest, dat de Paascyclus afsluit. Met Pasen herdenkt het Joodse volk de bevrijding uit Egypte. Met Pinksteren, hun Wekenfeest, herdenkem de Joden vanouds de gave van de Tora op de berg Sinaï. Dat klinkt ook door in de volgende woorden die de apostel Paulus schreef over de Geest.
Lees hier de overdenking

Zolang er nog geen diensten plaats kunnen vinden in de Adventskerk, delen we graag online de overdenkingen van de landelijke geloofsgemeenschappen.

De Adventskerk is een kring van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnige protestanten en andere zinzoekers.
Om die reden kunt u kiezen uit de volgende overdenkingen:

Remonstrantse viering, Buitenplaats De Hoorneboeg, 31 mei 2020, ds. Christa Anbeek
Doopsgezinde kerkdienst, Witmarsum, 31 mei 2020, ds. Flora Visser
Vrijzinnig hervormde kerkdienst, Schagerbrug, 31 mei 2020, Hemelvaart, ds. Erik-Jan Tillema

 


Diensten in de Adventskerk

De diensten vinden plaats de 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur.
Adres: Julianalaan 3, 2712 CB Zoetermeer
De eerstvolgende dienst vindt plaats op:
14 juni 2020, Ds. K. van Klaveren
Na afloop van de eredienst is er koffie en thee waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Naar overzicht diensten >> 

Lezingen en activiteiten

06-06-2020, 09:30 uur Leven in aandacht; Boeddhistisch-christelijke meditatie (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
08-06-2020, 15:00 uur FILOSOFEN OVER DE TIEN GEBODEN Leeskring over wijsgerige ethiek (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
08-06-2020, 20:00 uur FILOSOFEN OVER DE TIEN GEBODEN Leeskring over wijsgerige ethiek (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)

Naar alle activiteiten>> 

 
 

Uitgelicht

DE KRANT OP TAFEL Samen in gesprek over de actualiteit DE KRANT OP TAFEL Samen in gesprek over de actualiteit
DE KRANT OP TAFEL
Samen in gesprek over de actualiteit De Krant op Tafel is een gezellige middag rond een tafel met het nieuws in het midden. In deze kring vragen we iedere deelnemer om interessante artikelen uit hun dagbladen of tijdschriften  te knippen en mee te nemen. Lees meer >>

Actueel

Loslaten

Loslaten
Je hoort tegenwoordig veel over loslaten. Het lijkt een recept voor alle kwalen. En ik moet toegeven dat ik het zelf ook vaak voorschrijf als remedie. Maar ik heb iets ontdekt. Namelijk dat loslaten niet altijd en in elke vorm goed is. Loslaten kan ook een vorm van ontkenning zijn. Of van verdringing. Verdringen is als het onder water stoppen van een bal. Die komt altijd weer boven. Lees meer >>


Adventskerk luidt klok van hoop en troost

Adventskerk luidt klok van hoop en troost
Samen met de andere Zoetermeerse kerken luidt de Adventskerk de klok op drie woensdagen tussen 19.00u en 19.15u als klanken van hoop en troost. Samen, om zo mensen met elkaar te verbinden over grenzen van sociaal isolement heen vanwege de crisis rondom het coronavirus. Dat klinkt zo.


Leven in aandacht; Boeddhistisch-christelijke meditatie

6 juni 2020, 09:30 uur
Leven in aandacht; Boeddhistisch-christelijke meditatie (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
Elke eerste zaterdag van de maand een uur meditatie voor beginners en gevorderden.
Veel mensen denken dat meditatie een je terug trekken uit de wereld is. Lees meer >>


FILOSOFEN OVER DE TIEN GEBODEN Leeskring over wijsgerige ethiek

8 juni 2020, 15:00 uur
FILOSOFEN OVER DE TIEN GEBODEN Leeskring over wijsgerige ethiek (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
Geannuleerd vanwege coronavirus


FILOSOFEN OVER DE TIEN GEBODEN Leeskring over wijsgerige ethiek

8 juni 2020, 20:00 uur
FILOSOFEN OVER DE TIEN GEBODEN Leeskring over wijsgerige ethiek (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
Geanuleerd vanwege coronavirus

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2020 vcgz.nl