Agenda

 
 
30 januari 2023, 20:00 uur

AAN DE SLAG MET ONZE PROFETISCHE ROL ALS KERK Workshop van Wim Nusselder, klimaatwaker en quaker

Adventskerk

Op deze avond willen we aan de slag gaan met onze profetische rol als kerk met focus op de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Wim Nusselder, quaker en klimaatwaker, begeleidt ons vanuit de vrijzinnige quakertraditie. De profeten uit het Oude Testament traden op namens God, namens een publiek erkende bron van autoriteit. Mensen die toen profeten werden genoemd, komen nu in het nieuws als degenen die in opstand komen tegen misstanden, die protesteren, die als enigen hun mond open durven doen. Omdat ze zich zorgen maken. Door versnippering en ontkerkelijking verloren de kerken in de ogen van velen hun maatschappelijke relevantie en bestaansrecht als ‘zieleherders’ en hulpverleners. Voor hen vervulden overheid en zorgprofessionals die rollen. We bespreken vragen als: Hebben we nog (wel) bestaansrecht als profeten? Hoe vervullen we die rol? Wat betekent dat concreet rond dit onderwerp? Voor ons persoonlijk en voor ons als organisatie. Wim Nusselder deelt met ons zijn ervaring als quaker en als kerngroeplid van de Klimaatwakers. Onze werkvorm is een gesprek waarin iedereen kan delen uit zijn ervaring, zo nodig in vervolgbijeenkomsten. Die werkvorm daagt ons uit. ‘Vrijzinnig’ is niet ‘vrijblijvend’. We spreken uit ervaring, niet vanuit theologie/theorie. We reageren vanuit onszelf: ‘Wat doe ik? We bespreken vervolgens wat ons als kerk te doen staat. Individueel klimaatwaken? Een donderdagse wake adopteren en ons als VCGZ zichtbaar maken? Welke vorm past ons beter?

Datum: maandag 30 januari 
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3
Tijd: 20.00 uur
Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2023 vcgz.nl