Agenda

 
 
21 februari 2022, 20:00 uur

VRIJZINNIG EN GROEN Lezing van theoloog Rick Benjamins

Adventskerk

Is de klimaatcrisis waarin we verkeren het gevolg van bijbelse theologie? Is het de consequentie van woorden zoals ‘Wees vruchtbaar en onderwerpt de aarde’? In haar boek Groene theologie stelt Trees van Montfoort dat kerk en christendom de uitbuiting van de aarde eeuwenlang hebben bevorderd door de mens te centraal te stellen en boven de natuur te verheffen. Deze bewering hoor je vaker vanuit de zogenaamde eco-theologie. Deze scherpe kritiek lijkt ook vrijzinnige theologie te raken, want daarin werd de mens boven de natuur gesteld – het antropocentrisme. In Groene theologie pleit Trees van Monfoort ervoor om de mens meer te zien als onderdeel van de natuur. Ook in de Bijbel vind je aanzetten voor een dergelijke visie: de mens werd met de dieren geschapen op de zesde dag en was vegetariër in het paradijs. In deze lezing zal prof. dr. Rick Benjamins proberen om de waarde en eenzijdigheden van zowel de vrijzinnige als een groene theologie te belichten. Mensen kunnen zich niet straffeloos van de natuur afzonderen en losmaken, maar hebben in de natuur wel een aparte plek omdat zij over de natuur kunnen nadenken en morele verantwoordelijkheid dragen. Om een goede balans te vinden tussen vrijzinnig en groen, is het nodig om een scherper beeld te krijgen van 'mens' en 'natuur' en hoe die twee begrippen in de afgelopen tweehonderd jaar (steeds heel verschillend) zijn ingevuld. Rick Benjamins is bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie vanwege de VVP. Verder organiseert hij jaarlijks ‘De Vrijzinnige Lezing’, die belangrijke en vernieuwende vrijzinnige theologen onder de aandacht wil brengen.

Datum: maandag 21 februari 2022
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3
Tijd: 20.00 uur
Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties
Informatie: Jenny Sulkers, tel. 06-10838222


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2022 vcgz.nl