Agenda

16 mei 2022, 20:00 uur

WAAROM DE WERELD NIET NAAR DE KNOPPEN GAAT

Adventskerk

Kritisch nadenken over de crises van onze tijd

Nog nooit leefden we zo lang, waren we zo welvarend en zo vreedzaam als in onze tijd. Zal dat zo blijven? Doemdenkers verkondigen dat we op de rand van de afgrond staan. Cultuurpessimisten beweren dat onze moderne samenleving aan een diepe malaise lijdt. In Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat breekt de Vlaamse wetenschapsfilosoof Maarten Boudry een lans voor een hoopvollere manier van denken. Hij houdt onze doembeelden over het klimaat, de islamisering, het racisme en de sociale ongelijkheid tegen het licht, evenals onze wanhoop over de westerse mens. Cultuurpessimisme kan leiden tot fatalisme in plaats van oplossingsgerichte innovatie en daadkracht. In deze filosofische leeskring willen we Boudry’s goed onderbouwde bespiegelingen kritisch bespreken. Zijn we te pessimistisch? Of houdt onze bezorgdheid ons juist scherp? In deze leeskring lezen we thuis steeds een gedeelte en bespreken dat samen.

Data: zie bovenstaande data op maandagen in seizoen 2021-2022
Tijd: keuze uit een middagkring om 15.00 uur en een avondkring om 20.00 uur
 Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3
Kosten: 5,00 voor niet-leden en gratis voor leden
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-1104199


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2023 vcgz.nl