Agenda

 
 
11 april 2022, 20:00 uur

De Bergrede als levenskunst

Adventskerk, Julianalaan 3

Alle mensen willen gelukkig zijn, maar ze weten niet precies wat hen gelukkig maakt. Dat zei de Romeinse filosoof Seneca. Maar in diezelfde eeuw was er een leraar die haarscherp wist wat mensen gelukkig maakt: Jezus van Nazareth. In zijn beroemde Bergrede heeft hij dat samengevat. Het is een revolutionaire tekst die door de eeuwen heen velen heeft geïnspireerd, zoals Erasmus, Tolstoj, Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Maar het is ook een tekst die op weerstand stuitte. Op allerlei manieren hebben theologen, kerken en machthebbers geprobeerd de inhoud ervan onschadelijk te maken. 

In zijn boek De grondwet voor geluk: De universele wijsheid van de Bergrede (2016) laat de filosoof Hein Stufkens de Bergrede opnieuw klinken: als een urgente boodschap voor onze tijd en een oproep tot een spirituele revolutie. Ook maakt hij met tal van citaten uit andere religieuze en filosofische tradities duidelijk hoe universeel en actueel deze woorden van Jezus zijn. Elk hoofdstuk van het boek eindigt met een oefening waardoor lezers de werkzame kracht van de Bergrede in eigen leven kunnen ervaren. Het is de bedoeling dat we thuis steeds een gedeelte lezen en op de bijeenkomst het boek bespreken. Het boek is voor wie het niet weet bemachtigen als kopie beschikbaar voor 10 euro. Het kan u of jou ook gratis worden verstuurd als pdf.

Data: maandag 20 september (p. 9-38), 1 november (p. 39-62), 13 december (p. 63-92) en 28 februari (p. 93-114) en 11 april (p. 115-145)
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3
Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2022 vcgz.nl