Nieuws

21 november 2020

De rookmelder in ons hoofd

Gisteren had ik een discussie met mijn ouders. Over de verjaardag van mijn kleinzoon. We zouden er samen naartoe gaan. Opa, overgrootoma en overgrootopa op de koffie in Oegstgeest. In gespreide blokjes van drie. Verdeeld over een aantal weekenden. Zo werd het feest gevierd.
Onderweg in de auto hadden we een interessant gesprek. Over de vraag of we niet te voorzichtig waren. ‘Ik wil ook blijven leven,’ zei mijn moeder. Of ze haar achterkleinzoon niet toch even in de armen kon houden. Tja, in dat soort dilemma’s zijn we beland anno 2020. Veel van ons handelen wordt bepaald door de vrees voor het virus. ‘Angst is een slechte raadgever,’ zegt het spreekwoord. Gewoon nuchter nadenken is beter. En toch valt er ook wel iets te zeggen voor angst. Want het is een functionele emotie, zo leert de psychologie. Een wereld zonder angst lijkt ideaal, maar zonder haar zouden we in zeven sloten tegelijk lopen. Wel is het een intuïtie die je steeds moet controleren. Net als de rookmelder in je keuken. Als die afgaat betekent dat ook niet meteen dat er brand is. Je ‘onraadmelder’ kan ook te scherp zijn afgesteld. Maar bij goed gebruik is angst functioneel. Als we ons dat realiseren worden we misschien minder bang voor de angst. Als we haar zo waarderen, gaan we haar ook relativeren. Want angst is niet alles. Het is slechts de linkerhand van het leven. In onze rechter dragen we een andere gave van de natuur: vertrouwen. Die gave is wel zo belangrijk, hoewel ook niet zaligmakend. Want net als te bang kun je ook te goed van vertrouwen zijn. Waar het op aankomt is het vinden van een balans. Met – en daar heb je hem weer – behulp van de rede. Het geheim lijkt te zijn: nuchter nadenken verrijkt door een gezonde intuïtie. Ja, misschien is het leven wel gewoon een evenwichtsoefening. 

Een hartelijke groet,
Karl van Klaveren
Voorganger van de Adventskerk
    

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2021 vcgz.nl