Agenda

 
 
15 maart 2020, 11:39 uur

Maatregelen coronavirus

In navolging van andere kerkgenootschappen laat ook de VCGZ  haar kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten in de maand maart niet doorgaan vanwege het coronavirus.
Veel van onze kerkbezoekers behoren tot de risicogroep vanwege hun leeftijd. En aangezien de kans op ziekteverspreiding ook bij kleinere groepen aanwezig is, is tot tijdelijke opschorting van diensten en activiteiten belsoten. Daarmee hopen wij een bijdrage  te leveren om het virus in te dammen, zodat het aantal besmettingen beperkt wordt en de gevolgen voor de gezondheidszorg behapbaar blijven.

Het bestuur realiseert zich dat het vervallen van de kerkdienst door velen als een gemis zal worden ervaren.  U kunt er voor kiezen om een kerkdienst op radio en televisie te volgen. Op de homepagina van deze website kunt u wekelijks kiezen uit drie overdenkingen (remonstrantse, doopsgezinde en vrijzinnig hervormde). Dit zal het gemis van de contacten met de andere Gemeenteleden niet weg nemen. Het bestuur raadt alle leden daarom aan om de onderlinge contacten per telefoon te intensiveren. Het is goed om in deze tijden van elkaar te weten hoe het gaat, zodat waar nodig extra ondersteuning kan worden georganiseerd. Ook het pastorale team zal de contacten en gesprekken  waar mogelijk telefonisch uitvoeren.

Het bestuur


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2020 vcgz.nl