Agenda

 
 
8 juni 2020, 20:00 uur

FILOSOFEN OVER DE TIEN GEBODEN Leeskring over wijsgerige ethiek

Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

Wie zich wil verdiepen in de filosofie kan kiezen uit allerlei invalshoeken. Je
kunt beginnen bij de geschiedenis van de wijsbegeerte, wat we drie seizoenen
lang deden. Maar er is ook een thematisch perspectief mogelijk: van
metafysica tot antropologie, van kennisleer tot ethiek. In dat laatste
perspectief willen we ons dit seizoen verdiepen in onze filosofiekring aan de
hand van het boek Erfenis zonder testament: Filosofische overwegingen bij
de tien geboden. In elf hoofdstukken gaan Hans Achterhuis en Maarten van
Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude ethische vragen.
Daarbij maken ze gebruik van de inzichten van grote filosofen – van Spinoza
tot Nietzsche, van Locke tot Arendt – die de problematiek vaak vanuit
onverwacht perspectief belichten. Met hun diepgang en eruditie weten de
auteurs nieuwe dimensies in de tien geboden te openen, waardoor dit boek
voor zowel filosofisch als theologisch geïnteresseerde lezers een verrassende
leeservaring zal zijn. Filosoof Hans Achterhuis en letterkundige Maarten van
Buuren komen beiden uit een gelovig milieu. Als inmiddels seculiere denkers
vragen ze zich af: hebben de tien geboden ons vandaag nog iets te zeggen?
Ieder gebod wordt eerst onderzocht op zijn betekenis in de oorspronkelijke
culturele context. Vervolgens wordt de lijn doorgetrokken naar de actualiteit
van vandaag, vaak via een grote denker en/of actueel thema.
Data: maandag 8 juni, waarbij u kunt kiezen uit een
middagkring om 15.00 uur en een avondkring om 20.00 uur
Tijd: 15.00 uur of 20.00 uur
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer
Kosten: 5,00 voor niet-leden en gratis voor leden en donateurs
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2019 vcgz.nl