Agenda

 
 
9 december 2019, 20:00 uur

WERELDRELIGIES: EEN KENNISMAKING Leeskring over perspectieven op God vanuit Oost en West

Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

In de wereld van vandaag is kennis van de verschillende religies onontbeerlijk om de verhoudingen tussen volkeren en culturen te begrijpen. Deze leeskring biedt een inleiding op de grote wereldreligies. We gaan uit van een magistraal boek:
Wereldreligies in woord en beeld (2007) van Kevin O’Donnell, dat nog steeds verkrijgbaar is via bol.com. We beginnen bij de oorsprong van de religie en de theorieën die daarover ontstonden in de 19e eeuw. In deze eerste bijeenkomst besteden we ook aandacht aan ‘schriftloze religies’. Daarna komen het Jodendom en het Hindoeïsme aan de orde, twee stroomgebieden die de oorsprong zouden worden van een aantal andere wereldreligies. India en Israël werden de kraamkamers van de godsdiensten van oost en west. Een veelbesproken godsdienst die voortvloeide uit het Jodendom was de Islam. Het Sikhisme, dat als laatste wordt besproken, was
een kruisbestuiving van oost en west, die ontstond in de 16e eeuw. Het boek van O’Donnell geeft inzicht in de belangrijkste ideeën, leraren en geschriften van elke godsdienst en is rijk geïllustreerd. De kring staat onder leiding van ds. Karl van Klaveren. Bij elke bijeenkomst wordt een aanhanger van de betreffende religie uitgenodigd als gast. Van de deelnemers wordt gevraagd
om thuis van tevoren de volgende pagina’s te lezen:
9 december – Jodendom (p. 88-115)
20 januari – Hindoeïsme (p. 19-42)
2 maart – Islam (p. 142-167)
11 mei – Sikhisme (p. 66-87)
In het volgende seizoen komen aan bod: Zoroastrisme en Bahai; Boeddhisme
en Jaïnisme; Christendom; Confucianisme, Taoïsme en Shintoïsme.
Data: 9 december, 20 januari, 2 maart en 11 mei
Tijd: 15.00 uur of 20.00 uur
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer
Kosten: 5,00 euro per bijeenkomst voor niet-leden, gratis voor leden en donateurs
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2019 vcgz.nl