Agenda

 
 
2 december 2019, 15:00 uur

FILOSOFEN OVER DE TIEN GEBODEN Leeskring over wijsgerige ethiek

Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

Wie zich wil verdiepen in de filosofie kan kiezen uit verschillende invalshoeken: de geschiedenis van de wijsbegeerte, de logica, de metafysica, de wijsgerige antropologie, de kennisleer, de esthetica of de ethiek. In dat laatste perspectief willen we ons dit seizoen verdiepen in onze filosofiekring. We willen dat doen aan de hand van Erfenis zonder testament: Filosofische overwegingen bij de tien geboden (Lemniscaat 2015). In dit boek gaan Hans Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude ethische vragen. Daarbij maken ze gebruik van de inzichten van bekende filosofen – van Spinoza tot Georges Bataille, en van Hannah Arendt tot René Girard – die de problematiek vanuit onverwacht perspectief belichten. Met hun diepgang weten de auteurs nieuwe dimensies in de tien geboden te openen, waardoor dit boek voor zowel filosofisch als theologisch geïnteresseerde lezers een verrassende leeservaring zal zijn. Filosoof Hans Achterhuis en letterkundige Maarten van Buuren komen beiden uit een gelovig milieu. Als inmiddels seculiere denkers vragen ze zich af: hebben de tien geboden ons nog iets te zeggen? Ieder gebod wordt eerst onderzocht op zijn betekenis in de oorspronkelijke context. Vervolgens wordt de lijn doorgetrokken naar de actualiteit, vaak via een grote denker of actueel thema. Deze leeskring staat onder leiding van ds. Karl van Klaveren. Van de deelnemers wordt gevraagd om vooraf thuis de hieronder aangegeven pagina’s te lezen uit het boek.

Data: maandag 2 december (Fukuyama en derde gebod: p. 80-101) – maandag 6 januari (Max Weber en vierde gebod: p. 102-119) – maandag 3 februari (Hannah Arendt en vijfde gebod: p. 120-141) – maandag 24 februari (Georges Bataille en zesde gebod: p. 142-162) – maandag 16 maart (Tristan en Isolde en zevende gebod: p. 163-182) – maandag 6 april (John Locke en achtste gebod: p. 183-202) – maandag 18 mei (Nietzsche en negende gebod: p. 203-223) – maandag 8 juni (René Girard en tiende gebod: p. 224-250). 

Tijd: Op genoemde dagen is er steeds een middagkring om 15.00 uur en een avondkring om 20.00 uur, waaruit u kunt kiezen.
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer
Kosten: 5,00 voor niet-leden en gratis voor leden en donateurs
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2020 vcgz.nl