Agenda

 
 
12 november 2019, 20:00 uur

GESPREKSKRINGEN WAT IS VRIJZINNIG? Op zoek naar onze wortels en identiteit

Annaplaats 6 te Zoetermeer

Wat is vrijzinnig? Die vraag zorgt altijd weer voor discussie. Daarom lijkt het goed om eens in de geschiedenis te duiken en te zien hoe die zogenaamde ‘vrijzinnigheid’ is ontstaan. Deze manier van geloven blijkt oude papieren te hebben. Ze heeft ook onze Nederlandse cultuur sterk bepaald. Mensen als Erasmus, Menno Simons, Arminius, Hugo de Groot en Spinoza stonden aan de wieg van de ‘geest van tolerantie’ die we lang koesterden als onze nationale identiteit. Op de  eerste avond bespreken we de traditie waarin we staan a.d.h.v. een overzichtelijk artikel van prof. dr. Eric Cossee, Tegendraadse theologie: Een terugblik op vier eeuwen vrijzinnigheid in Nederland (1999). Op de tweede avond willen we stilstaan bij de vraag wat vrijzinnig geloven voor ons betekent. Waar vind je steun in? Wat is voor ons de relevantie van de Bijbel? Op de derde avond staat de toekomst van de vrijzinnigheid centraal. Wat is de plaats van religie in de geseculariseerde 21e eeuw? En welke rol kan onze kerkgemeenschap spelen? Hoe gaan we als Adventskerk verder? Het programma is als volgt:

1 oktober – Doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig protestanten: hoe zijn ze ontstaan en waar staan ze voor? (thuis artikel van Eric Cossee lezen)
12 november – Hoe staan we zelf in het geloof en in deze wereld?
14 januari – De toekomst van het vrijzinnig geloven en van onze kerk

Deze gesprekskring staan onder leiding van ds. Karl van Klaveren. Wie zich van tevoren opgeeft ontvangt een kopie van het artikel van prof. Cossee, dat we tevoren lezen voor de eerste bijeenkomst. 

Data: op de dinsdagen (!) 1 oktober, 12 november en 14 januari 
Tijd en plaats: keuze uit een middagkring om 15.00 uur in de Adventskerk en een avondkring om 20.00 uur thuis bij mw. Miep Diekman, Annaplaats 6, Zoetermeer
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Informatie en aanmelding: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2020 vcgz.nl