Nieuws

3 november 2018

VACATURE diaconaal werker (o,3 fte) Remonstrantse Broederschap

Diaconaal werker (m/v)

0,3 fte

Functie

-††††††††† Stimuleren van de diaconale gezindheid en het daaruit voortvloeiend diaconaal beleid van de Remonstrantse en van de samenwerkingsgemeenten;
-††††††††† Fungeren als verbindingspersoon tussen G&S en de plaatselijke diaconieŽn
-††††††††† Implementeren van het beleidsplan van G&S met als twee belangrijkste speerpunten klimaat en vluchtelingen. G&S is ook betrokken bij vrede en armoedebestrijding.

Taken

-††††††††† Contact onderhouden met plaatselijke diaconieŽn en inventariseren van vragen en problemen die zich plaatselijk voordoen;
-††††††††† Plaatselijke diaconieŽn ondersteunen en begeleiden waar nodig in het formuleren van beleid;
-††††††††† Contact onderhouden met de bestuursleden van G & S en hen op het spoor zetten van plaatselijke diaconieŽn waar behoefte aan bepaalde expertise is;
-††††††††† Contacten onderhouden met de breedte van het veld en op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in het bijzonder bij Kerk in Actie, Pax en bij de door G&S ondersteunde instellingen;
-††††††††† Contacten onderhouden met het landelijk bureau en zorgen met de communicatiemedewerker voor actuele berichtgeving op de website en in AdRem;
-††††††††† In samenwerking met de algemeen secretaris zorgen voor draagvlak binnen de Remonstranten.

Profiel

-††††††††† Betrokkenheid bij en een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die mede het beleid van G&S bepalen;
-††††††††† Inzicht in de diaconale mogelijkheden van de Remonstranten;
-††††††††† Communicatieve, flexibele en stimulerende persoonlijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats: Utrecht
De omvang van de vacature is 10 uur per week (0,3 fte). De aanstelling is voor 1 jaar.
Honorering en overige arbeidsvoorwaarden volgens de Arbeidsvoorwaarderegeling Kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. †Inschaling bij indiensttreding in schaal 9.

Sollicitatie en informatie

Uw sollicitatie, voorzien van een cv, kunt u voor 1 december 2018 richten aan MariŽlle van Royen, P&O adviseur Remonstranten, personeel@remonstranten.org of p/a Nieuwegracht 27A, 3512 LC Utrecht. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van G&S ArriŽn Kruyt via 06 2260 0087 of a.kruyt@interim-manager.demon.nl.


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2018 vcgz.nl