Agenda

30 oktober 2018, 18:30 uur

Kleur bekennen: "geloven op gezag?" (Oecumenisch symposium met debat over geloven in deze tijd)

De Lichtzijde, Broekwegzijde 196, Zoetermeer

Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther 95 stellingen op de slotkapel van de stad Wittenberg om een debat uit te lokken in de kerk van zijn dagen. Jaarlijks wordt dat herdacht op Hervormingsdag. Het is wel passend dat rond deze dag de Zoetermeerse kerken met elkaar in gesprek gaan over de vraag wat zij zien als de bronnen van het christelijk geloof. Welke bronnen hebben voor jou als het gaat om geloven? Is dat de Bijbel of het geweten? De stem van God of het gelaat van de ontrechte mens? Of erken je geen gezag als het om geloof gaat? In dit symposium wordt de breedte van het geloofsspectrum verwoord door sprekers uit vrijzinnige en orthodoxe kerken. Jacques de Jong formuleert een antwoord vanuit de vrijzinnige traditie van het Apostolische Genootschap. Karl van Klaveren zal spreken namens de Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten die samen de Adventskerk vormen. Kim Batteau (predikant in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt) geeft een orthodox antwoord. De verschillende bijdragen worden herkenbaar, maar open en uitnodigend geformuleerd, zodat de deelnemers in het gesprek de geloofsbeleving van hun eigen gezindte kunnen profileren – elkaar ‘kleur bekennen’. Om de kleurstelling helder te houden zal Udo Doedens de gesprekken begeleiden. Udo is predikant van de Westerkerk in Gouda (PKN) en is gepromoveerd op Kierkegaard – een scherpzinnig christelijk existentialist, die ‘dwingt’ tot kleur bekennen. Dit symposium is een initiatief van het Beraad van Kerken in Zoetermeer. Het gaat om een oecumenische dialoog en ontmoeting. Door samen te tafelen willen we het delen van gedachten bevorderen. Daarom is er voorafgaand een (eenvoudige) maaltijd. Na deze avond zijn er nog een aantal bijeenkomsten die in onze nieuwsbrief zullen worden aangekondigd.

Datum: dinsdag 30 oktober
Plaats: De Lichtzijde, Broekwegzijde 196, Zoetermeer
Tijd: inloop 18.00 uur, aanvang maaltijd 18.30 uur, aanvang symposium 19.30 uur
Kosten: 5,00 euro voor de maaltijd
Informatie en opgave voor maaltijd: Flip Bakker, tel. 06-24689649


Terug
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
 
  inloggen  disclaimer
 
 
     
   
  © 2019 vcgz.nl