Agenda

12 april 2019, 20:00 uur

Is pasen een Egyptische mythe? (Lezing van Tjeu van den Berk, theoloog en publicist)

Adventskerk, Julianalaan 3

Veel christelijke dogma’s vinden hun wortels in mythische voorstellingen uit het Oude Egypte, zo beweert Tjeu van den Berk in zijn boek Het oude Egypte: bakermat van het jonge christendom (2011). Eerder legde hij in de Adventskerk het verband uit tussen de godin Isis en haar zoon Horus en de christelijke voorstelling van Maria en het kind Jezus. In deze lezing zal Van den Berk, die een begenadigd spreker is, ons vertellen over de verwantschap (en de verschillen) tussen de mythe van Osiris en het bijbelse verhaal van de dood en opstanding van Jezus. Hebben de opstanding en het kerkelijk feest van Pasen hun wortels in de oeroude mythe van de stervende en herrijzende god? Tjeu van den Berk zal ook de psychologische betekenis van deze mythische structuur toelichten aan de hand van het werk van Carl Gustav Jung. In hoeverre is Pasen een archetypische ervaring vanuit de menselijke natuur, die ons allemaal treft en in de religie is gesymboliseerd?

Datum: vrijdag 12 april
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3
Tijd: 20.00 uur
Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden en donateurs, incl. consumpties
Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992


Terug
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
 
  inloggen  disclaimer
 
 
     
   
  © 2019 vcgz.nl