Agenda

17 december 2018, 15:00 uur

Grote denkers van de 20e eeuw (Leeskring over hedendaagse filosofie) - Fenomenologie en existenti...

Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

In elke boekhandel vind je tegenwoordig een tafel met filosofische boeken. Filosofie is populair. Maar wie waren de grote filosofen? Deze cursus is een kennismaking met de grote denkers van de 20e eeuw. De deelnemers ontvangen een syllabus met thuis te lezen teksten. Naast losse stukken over de grote denkers bevat de syllabus een groot deel van De existentialisten van Sarah Bakewell (Ten Have 2016). Bakewells boek vertelt het verhaal van de filosofen vanuit de tijd waarin ze leefden: het Interbellum, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de bevlogen jaren zestig. Het biedt naast een filosofiegeschiedenis dus ook een portret van de 20e eeuw.

17 december: Fenomenologie en existentialisme
In Duitsland ontstond na de teloorgang van de levensfilosofie een nieuwe wijsgerige benadering, die wetenschappelijk wilde zijn, maar ook recht wilde doen aan het mysterie van het leven. Het was de fenomenologie van Edmund Husserl (1859-1938). Husserl leerde zijn studenten anders kijken naar de dingen. Jean Paul Sartre en Simone de Beauvoir hoorden in 1933 van deze nieuwe denkwijze, waarin je kon filosoferen over gewone levenservaringen zoals het drinken van een cocktail of het kijken naar een boom.

Data: keuze uit middagkring of avondkring (voor elke bijeenkomst lezen de deelnemers thuis een gedeelte uit de syllabus)
Tijd: 15.00 uur of 20.00 uur
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer
Kosten: 5,00 euro per bijeenkomst voor niet-leden, gratis voor leden en donateurs
Informatie en opgave: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992, die u ook per e-mail de syllabus met teksten zal toesturen die vooraf worden gelezen


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2019 vcgz.nl