Agenda

 
 
1 augustus 2019

Datum nader te bepalen - Bijbel en Koran (Dialooggroep(en) van christenen en moslims)

Nader te bepalen

In het afgelopen seizoen hadden we een bijzonder inspirerende ontmoeting met een groep mannen en vrouwen uit de Turkse Oranjemoskee. We werden gastvrij onthaald in hun gebedshuis en konden in alle openheid spreken over geloof, leven en samenleven. Het bleek dat we meer met elkaar delen dan je zou denken. Dit seizoen wil de Adventskerk hen uitnodigen om het gesprek te vervolgen, want in dit tijdsgewricht lijkt Ďelkaar leren kennení van groot maatschappelijk belang. We willen ook een of twee dialooggroepen starten. Het gaat om groepen waarin moslims en christenen samen de Bijbel en de Koran lezen. Tora, Evangelie en Koran hebben veel met elkaar gemeen, hoewel de verhalen toch ook soms net even anders zijn. Het lijkt ons boeiend om dat met elkaar te ontdekken. Wie belangstelling heeft kan zich opgeven bij ds. Karl van Klaveren, die deze dialooggroepen zal begeleiden.

Data: de data van worden vastgesteld met belangstellenden en gecommuniceerd via onze nieuwsbrief (voor aanmelding zie pag. 20 van het jaarprogramma)
Tijd en plaats: nader te bepalen†
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Informatie en aanmelding: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2019 vcgz.nl