vcgz > home

Van harte welkom bij

de Vrijzinnige Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer.

De Adventskerk is een vrijzinnige geloofsgemeenschap in Zoetermeer. Het is een kleine kring van doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnige protestanten, progressieve katholieken en andere zinzoekers. Ons mooie kerkje staat in het oude centrum van de stad.

Geloof wordt door ons beleefd als een zoektocht die uitgaat van de bevlogen vrijheidsdroom van de Bijbel. De beweging die begon met Mozes en Jezus ervaren we als een gastvrij geloof met sleutelwoorden als liefde en verwondering, recht en vrede. Vrijheid zien we als een geschenk voor alle mensen en niet als een reden tot vrijblijvendheid. Daarvoor willen we ons inzetten. Onze kerk wil ruimte bieden aan een diverse groep mensen die zelf mogen bepalen wat ze willen of kunnen geloven, maar zich geïnspireerd weten door Jezus van Nazareth.

Hopelijk blijkt dat ook uit ons aanbod: een veelkleurig programma gericht op vogels van diverse pluimage. U of jij bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

 Diensten in de Adventskerk

De diensten vinden plaats de 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur.
Adres: Julianalaan 3, 2712 CB Zoetermeer
De eerstvolgende dienst vindt plaats op:
27 oktober 2019, Dhr. T. Vessies
Na afloop van de eredienst is er koffie en thee waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Naar overzicht diensten >> 

Lezingen en activiteiten

21-10-2019, 15:00 uur WERELDRELIGIES: EEN KENNISMAKING Leeskring over perspectieven op God vanuit Oost en West (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
21-10-2019, 20:00 uur WERELDRELIGIES: EEN KENNISMAKING Leeskring over perspectieven op God vanuit Oost en West (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
02-11-2019, 09:30 uur Leven in aandacht; Boeddhistisch-christelijke meditatie (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)

Naar alle activiteiten>> 

 
 

Uitgelicht

Nieuwsbrief Adventskerk najaar 2019 Nieuwsbrief Adventskerk najaar 2019
Vlinders in de chaos 
In veel culturen wordt de natuurgezien als een leerboek. Bekend is de Chinese wijsheid die zegt dat we moeten zijn als water. Van water kun je veel leren. Het is zacht en hard tegelijk. Wie ’s morgens onder de douche staat en zich laat verwennen door de warme waterstralen, heeft niet het idee dat water in staat is om een steen uit te hollen. En toch is dat de kracht van druppels water. Lees meer >>

Actueel

Feest in de Adventskerk tijdens Open Monumentendag

Feest in de Adventskerk tijdens Open Monumentendag
Programma
11.00u-16.00u:
Kerk geopend, met doorlopende fotoshow over de activiteiten die de laatste 50 jaar in de Adventskerk plaats vonden. Thee, koffie, soep en taart aanwezig.
Orgelspel
13.00u-13.30u:
Film ‘De Zwarte Bladzijde’
15.00u-15.30u:
Film ‘De Zwarte Bladzijde’ Lees meer >>


Jaarprogramma 2019-2020

Jaarprogramma 2019-2020
Voor het kerkjaar 2019-2020 heeft de Adventskerk weer een prachtig en gevarieerd aanbod van evenementen en bijeenkomsten met o.a. aandacht voor filosofie, ecologie, spiritualiteit en kunst.
Iedereen is van harte welkom! Lees meer >>


WERELDRELIGIES: EEN KENNISMAKING Leeskring over perspectieven op God vanuit Oost en West

21 oktober 2019, 15:00 uur
WERELDRELIGIES: EEN KENNISMAKING Leeskring over perspectieven op God vanuit Oost en West (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
In de wereld van vandaag is kennis van de verschillende religies onontbeerlijk om de verhoudingen tussen volkeren en culturen te begrijpen. Deze leeskring biedt een inleiding op de grote wereldreligies. Lees meer >>


WERELDRELIGIES: EEN KENNISMAKING Leeskring over perspectieven op God vanuit Oost en West

21 oktober 2019, 20:00 uur
WERELDRELIGIES: EEN KENNISMAKING Leeskring over perspectieven op God vanuit Oost en West (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
In de wereld van vandaag is kennis van de verschillende religies onontbeerlijk om de verhoudingen tussen volkeren en culturen te begrijpen. Deze leeskring biedt een
inleiding op de grote wereldreligies.  Lees meer >>


DE KRANT OP TAFEL Samen in gesprek over de actualiteit

28 oktober 2019, 15:00 uur
DE KRANT OP TAFEL Samen in gesprek over de actualiteit (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
DE KRANT OP TAFEL
Samen in gesprek over de actualiteit De Krant op Tafel is een gezellige middag rond een tafel met het nieuws in het midden. In deze kring vragen we iedere deelnemer om interessante artikelen uit hun dagbladen of tijdschriften  te knippen en mee te nemen. Lees meer >>


SAMEN KIJKEN EN DOEN ECOWEIGHT WATCHER CLUB Een ecologische werkgroep

28 oktober 2019, 20:00 uur
SAMEN KIJKEN EN DOEN ECOWEIGHT WATCHER CLUB Een ecologische werkgroep (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
ECOWEIGHT WATCHER CLUB
Een ecologische werkgroep In het vorige seizoen kwamen we met een groep van vijftien enthousiastelingen bijeen om werk te maken van ons eigen ecologisch gedrag. Aan de hand van de documentaire ‘Demain/Tomorrow’ verdiepten we ons in de voedselproblematiek. Lees meer >>


Leven in aandacht; Boeddhistisch-christelijke meditatie

2 november 2019, 09:30 uur
Leven in aandacht; Boeddhistisch-christelijke meditatie (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
Elke eerste zaterdag van de maand een uur meditatie voor beginners en gevorderden.
Veel mensen denken dat meditatie een je terug trekken uit de wereld is.  Lees meer >>


FILOSOFEN OVER DE TIEN GEBODEN Leeskring over wijsgerige ethiek

4 november 2019, 15:00 uur
FILOSOFEN OVER DE TIEN GEBODEN Leeskring over wijsgerige ethiek (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
Wie zich wil verdiepen in de filosofie kan kiezen uit verschillende invalshoeken: de geschiedenis van de wijsbegeerte, de logica, de metafysica, de wijsgerige antropologie, de kennisleer, de esthetica of de ethiek. In dat laatste perspectief willen we ons dit seizoen verdiepen in onze filosofiekring. We willen dat doen aan de hand van Erfenis zonder testament: Filosofische overwegingen bij de tien geboden (Lemniscaat 2015).  Lees meer >>


FILOSOFEN OVER DE TIEN GEBODEN Leeskring over wijsgerige ethiek

4 november 2019, 20:00 uur
FILOSOFEN OVER DE TIEN GEBODEN Leeskring over wijsgerige ethiek (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
Wie zich wil verdiepen in de filosofie kan kiezen uit verschillende invalshoeken: de geschiedenis van de wijsbegeerte, de logica, de metafysica, de wijsgerige antropologie, de kennisleer, de esthetica of de ethiek. In dat laatste perspectief willen we ons dit seizoen verdiepen in onze filosofiekring. We willen dat doen aan de hand van Erfenis zonder testament: Filosofische overwegingen bij de tien geboden (Lemniscaat 2015).  Lees meer >>


STERRENSTOF ZIJT GIJ Lezing over astronomie en ons wereldbeeld

8 november 2019, 20:00 uur
STERRENSTOF ZIJT GIJ Lezing over astronomie en ons wereldbeeld (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
STERRENSTOF ZIJT GIJ
Lezing over astronomie en ons wereldbeeld Sterrenkundige Margot Brouwer neemt ons mee op reis door het universum. Het begint als een wetenschappelijke reis waarin we het heelal fysiek leren kennen, van onze aarde tot de grootste structuren die de mens kent Lees meer >>


GESPREKSKRINGEN WAT IS VRIJZINNIG? Op zoek naar onze wortels en identiteit

12 november 2019, 15:00 uur
GESPREKSKRINGEN WAT IS VRIJZINNIG? Op zoek naar onze wortels en identiteit (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
Wat is vrijzinnig? Die vraag zorgt altijd weer voor discussie. Daarom lijkt het goed om eens in de geschiedenis te duiken en te zien hoe die zogenaamde ‘vrijzinnigheid’ is ontstaan.  Lees meer >>


GESPREKSKRINGEN WAT IS VRIJZINNIG? Op zoek naar onze wortels en identiteit

12 november 2019, 20:00 uur
GESPREKSKRINGEN WAT IS VRIJZINNIG? Op zoek naar onze wortels en identiteit (Annaplaats 6 te Zoetermeer)
WAT IS VRIJZINNIG?
Op zoek naar onze wortels en identiteit  Wat is vrijzinnig? Die vraag zorgt altijd weer voor discussie. Daarom lijkt het goed om eens in de geschiedenis te duiken en te zien hoe die zogenaamde ‘vrijzinnigheid’ is ontstaan.  Lees meer >>


Leven in aandacht; Boeddhistisch-christelijke meditatie
Elke eerste zaterdag van de maand een uur
meditatie voor beginners en gevorderden.
Veel mensen denken dat meditatie een je
terug trekken uit de wereld is. Lees meer >>

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
inloggen disclaimer
© 2019 vcgz.nl