vcgz > home

Van harte welkom bij

de Vrijzinnige Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer.

De Adventskerk is een vrijzinnige geloofsgemeenschap in Zoetermeer. Het is een kleine kring van doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnige protestanten, progressieve katholieken en andere zinzoekers. Ons mooie kerkje staat in het oude centrum van de stad.

Geloof wordt door ons beleefd als een zoektocht die uitgaat van de bevlogen vrijheidsdroom van de Bijbel. De beweging die begon met Mozes en Jezus ervaren we als een gastvrij geloof met sleutelwoorden als liefde en verwondering, recht en vrede. Vrijheid zien we als een geschenk voor alle mensen en niet als een reden tot vrijblijvendheid. Daarvoor willen we ons inzetten. Onze kerk wil ruimte bieden aan een diverse groep mensen die zelf mogen bepalen wat ze willen of kunnen geloven, maar zich geïnspireerd weten door Jezus van Nazareth.

Hopelijk blijkt dat ook uit ons aanbod: een veelkleurig programma gericht op vogels van diverse pluimage. U of jij bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

 Diensten in de Adventskerk

De diensten vinden plaats de 2e en 4e zondag van de maand om 10.30 uur.
Adres: Julianalaan 3, 2712 CB Zoetermeer
De eerstvolgende dienst vindt plaats op:
24 februari 2019, Dhr. T. Vessies (geestelijk verzorger)
Na afloop van de eredienst is er koffie en thee waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Naar overzicht diensten >> 

Lezingen en activiteiten

25-02-2019, 15:00 uur De krant op tafel (Gesprekskring over de actualiteit) (Adventskerk, Julianalaan 3)
27-02-2019, 10:30 uur Museumbezoek 'goden van Egypte' (Een overzichtstentoonstelling in het RMO Leiden) (Kassa van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden)
02-03-2019, 09:30 uur Leven in aandacht (Boeddhistisch-christelijke meditatieochtenden) (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
04-03-2019, 15:00 uur De theologie van Huub Oosterhuis (Leeskring over zijn opstandig credo) - De Geest en de ekklesia (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
04-03-2019, 20:00 uur De theologie van Huub Oosterhuis (Leeskring over zijn opstandig credo) - De Geest en de ekklesia (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)

Naar alle activiteiten>> 
 

 
 

Uitgelicht

Nieuwsbrief Adventskerk winter 2018/2019 Nieuwsbrief Adventskerk winter 2018/2019
 • Een kerkdienst in de nacht
 • Eeuwigheidszondag
 • We vieren 400 jaar Dordtse Synode! (Deel 1)
 • Kerstavond 24 december – Meditatie rond kwetsbaarheid
 • Kerstcollecte en Kerstinzameling
 • De Algemene Ledenvergadering van 23 november
 • Het Lied van de Hemel
 • Handvest voor Compassie
 • Zaterdag 5 januari – Leven in Aandacht
 • Museumbezoek: Goden van Egypte
 • Wat is je ecologische voetstap?
 • Bloemen
 • De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Kerkdiensten VCGZ
 • Activiteiten VCGZ
Lees meer >>

Actueel

Geen werk? JobHulpMaatje denkt met je mee

Geen werk? JobHulpMaatje denkt met je mee

Heb je je baan verloren of zit je niet op je plek? En vind je het fijn als iemand met je meedenkt? Met JobHulpMaatje kom je verder! Het eerste JobHulpMaatjes-team staat voor jou klaar! Lees meer >>


De krant op tafel (Gesprekskring over de actualiteit)

25 februari 2019, 15:00 uur
De krant op tafel (Gesprekskring over de actualiteit) (Adventskerk, Julianalaan 3)
In deze gesprekskring wordt elke deelnemer gevraagd een stukje uit een krant of tijdschrift mee te nemen voor een discussie over de actualiteit. Vóór de pauze inventariseren we de oogst. Na koffie en thee gaan we hierover met elkaar in gesprek. Lees meer >>


27 februari 2019, 10:30 uur
Museumbezoek 'goden van Egypte' (Een overzichtstentoonstelling in het RMO Leiden) (Kassa van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden)
Het oude Egypte was doordrenkt van religie en magie. Verhalen over goden, over schepping en herschepping van leven bepaalden het wereldbeeld van de bevolking. In deze tentoonstelling leert u fascinerende goden en symbolen van Egypte herkennen en beter begrijpen.  Lees meer >>


Leven in aandacht (Boeddhistisch-christelijke meditatieochtenden)

2 maart 2019, 09:30 uur
Leven in aandacht (Boeddhistisch-christelijke meditatieochtenden) (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
Elke eerste zaterdagochtend van de maand een uur meditatie voor beginners en gevorderden. Veel mensen denken dat meditatie een je terug trekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je juist leert om te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet en laat. Lees meer >>


De theologie van Huub Oosterhuis (Leeskring over zijn opstandig credo) - De Geest en de ekklesia

4 maart 2019, 15:00 uur
De theologie van Huub Oosterhuis (Leeskring over zijn opstandig credo) - De Geest en de ekklesia (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
Huub Oosterhuis kennen we van zijn liederen, die de kerkelijke liturgie sterk hebben vernieuwd. Maar Oosterhuis is ook dichter en theoloog, opgeleid als jezuïet. Oosterhuis ontwikkelde zich tot een kritisch en bijbels denker, die invloeden onderging van rabbijn Yehuda Ashkenasy, de bijbelse theologie van de Amsterdamse School en de politieke exegese van Ton Veerkamp. Lees meer >>


De theologie van Huub Oosterhuis (Leeskring over zijn opstandig credo) - De Geest en de ekklesia

4 maart 2019, 20:00 uur
De theologie van Huub Oosterhuis (Leeskring over zijn opstandig credo) - De Geest en de ekklesia (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
Huub Oosterhuis kennen we van zijn liederen, die de kerkelijke liturgie sterk hebben vernieuwd. Maar Oosterhuis is ook dichter en theoloog, opgeleid als jezuïet. Oosterhuis ontwikkelde zich tot een kritisch en bijbels denker, die invloeden onderging van rabbijn Yehuda Ashkenasy, de bijbelse theologie van de Amsterdamse School en de politieke exegese van Ton Veerkamp. Lees meer >>


8 maart 2019, 20:00 uur
Vertelvoorstelling "Zit er nog rek in? (400 jaar Remonstranten: rekkelijk en precies toen en straks) (Adventskerk, Julianalaan 3)
Waarom is het de moeite waard om nu nog aandacht te schenken aan Arminius (1559-1609), de geestelijke vader van de Remonstranten? Omdat hij een aantal denkbeelden naar voren bracht die in zijn tijd vooruitstrevend en zelfs provocerend waren. Ze zijn dat nog steeds in 2017. Dat beweert de acteur Marijke Broekhuijsen. Lees meer >>


18 maart 2019, 15:00 uur
Grote denkers van de 20e eeuw (Leeskring over hedendaagse filosofie) - ‘Kehre’ van Heidegger en ... (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
In elke boekhandel vind je tegenwoordig een tafel met filosofische boeken. Filosofie is populair. Maar wie waren de grote filosofen? Deze cursus is een kennismaking met de grote denkers van de 20e eeuw. De deelnemers ontvangen een syllabus met thuis te lezen teksten. Lees meer >>


18 maart 2019, 20:00 uur
Grote denkers van de 20e eeuw (Leeskring over hedendaagse filosofie) - ‘Kehre’ van Heidegger en ... (Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer)
In elke boekhandel vind je tegenwoordig een tafel met filosofische boeken. Filosofie is populair. Maar wie waren de grote filosofen? Deze cursus is een kennismaking met de grote denkers van de 20e eeuw. De deelnemers ontvangen een syllabus met thuis te lezen teksten. Lees meer >>

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zoetermeer
 
  inloggen  disclaimer
 
 
     
   
  © 2019 vcgz.nl